.

โรงเรียนบัวแก้วเกษร....สร้างคนดีที่มีความรู้

 


ดร.จรุญ  จารุสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


นายกนก ขวัญดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ������������������������������    รายละเอียดข้อมูล 

รายละเอียดข้อมูล
 


นางจรุญ จารุสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์ : 02-5991546
   

ข้อมูลทั่วไป    

ชื่อนางจรุญ  จารุสาร ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 88/114 หมู่ที่ 6 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12140 เบอร์โทรศัพท์ 089-6842740
facebook : jaroon_jub@hotmail.com
E-mail  : Charoon_ja@hotmail.com
           
ประวัติการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบัวแก้วเกษร ตำบลระแหง  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี  วิชาเอกภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
ระดับปริญญาโท วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาเอก วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงาน
เริ่มรับราชการ 18 พฤษภาคม 2538 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 1 ตุลาคม 2543 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขวางบน อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี

 
   


       

 


หนังสือ เรื่อง ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน


ข่าวสารตลาดแรงงาน


เอนท์ตรง.คอม

 

 
 
 
นักเรียนใช้อินเตอร์ทำอะไรมากที่สุด ?
เล่นเกมส์
ดูหนัง ฟังเพลง
hi5 facebook
ดูรูป สวย ๆ
หาข้อมูลทำรายงาน
หาเพื่อนใหม่ในเน็ต
 

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.196.47.145
คุณเข้าชมลำดับที่ 767,009
 
::: โรงเรียนบัวแก้วเกษร...สร้างคนดีที่มีความรู้:::
84/1 ม.3 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
Tel : 02-599-1546-7  Fax : 02-599-1643
Email : buakaew1971@gmail.com