.

โรงเรียนบัวแก้วเกษร....สร้างคนดีที่มีความรู้

 


ดร.จรุญ  จารุสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


นายกนก ขวัญดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    พันธกิจ 
พันธกิจ
 

                                                                        

1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล
2.พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตอาสา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.พัฒนาสถานศึกษาให้มีสิ่งแวดล้อม  และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานสากล
5.ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 


หนังสือ เรื่อง ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน


ข่าวสารตลาดแรงงาน


เอนท์ตรง.คอม

 

 
 
 
นักเรียนใช้อินเตอร์ทำอะไรมากที่สุด ?
เล่นเกมส์
ดูหนัง ฟังเพลง
hi5 facebook
ดูรูป สวย ๆ
หาข้อมูลทำรายงาน
หาเพื่อนใหม่ในเน็ต
 

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.196.47.145
คุณเข้าชมลำดับที่ 766,992
 
::: โรงเรียนบัวแก้วเกษร...สร้างคนดีที่มีความรู้:::
84/1 ม.3 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
Tel : 02-599-1546-7  Fax : 02-599-1643
Email : buakaew1971@gmail.com